top of page

Door aanraking geraakt worden

WELKOM

Van harte welkom op de website van de praktijk van Astrid van der Zeijden voor integrale/holistische massagetherapie.

Integrale/ holistische massagetherapie

Vanuit de holistische visie kun je ziekte en lichamelijke klachten niet zien als op zichzelf staande verschijnselen, maar als fysieke uitingsvormen van wat zich tevens afspeelt op verschillende niveaus. Dus de algehele mens.

Ervaar je spanningen, problemen of blokkades op één bepaald gebied dan zal dat zijn weerslag hebben op alle andere gebieden en dus ook op je lichaam. De balans tussen de delen onderling raakt verstoord en hierdoor kunnen uiteindelijk klachten of zelfs ziekten ontstaan.

Bij een holistische massage worden deze klachten gebruikt om inzicht te krijgen in jezelf. Het zijn signalen die je lichaam uitzendt om iets onder de aandacht te brengen wat opgemerkt en gevoeld wil worden. Het is iets wat aan je aandacht, je bewustzijn ontsnapt. Het lichaam is in staat om gevoelens, gedachten en ervaringen vast te houden en op te slaan, maar kan deze ook weer los laten.

Door aanraking geraakt te worden is een goede manier om dichter bij jezelf te komen. Je krijgt een mogelijkheid om te voelen wat er bij je gebeurt. Door te ervaren wat zich laat zien en daar met aandacht bij te blijven kun je contact maken met datgene wat de klacht je te vertellen heeft. Dit kan verheldering geven waardoor je dichter bij de basis, de oorzaak, van je klacht kan komen.

Die ervaringen en inzichten kunnen je helpen om de balans in jezelf te herstellen.

In de huidige samenleving vol spanning en stress wordt de massage opnieuw gewaardeerd als een natuurlijk medicijn.

Massagetherapie kan ondersteunend zijn bij :

Vermoeidheid en spanningen

Onverwerkte emoties

Aanhoudende psychosomatische pijnklachten

Chronische klachten

Futloosheid

Lichamelijke klachten etc..

Naast het gegeven dat alle massagevormen een stimulerend effect hebben op de bloed en lymfe circulatie heeft iederevorm zijn specifieke kenmerk. Holistische/Integrale massage bestaat uit een combinatie van verschillende vormen van lichaamsmassage.

bottom of page